top of page

Hirdetések - 04.21.

Az ŐRSZEM csoport hétfőn 9:00-12:00-ig, kedden 16:00-18:00-ig tart ügyeletet a mellettünk levő Ady E. u. 7. sz. alatti gyülekezeti házban. Köszönettel fogadjuk a tartós élelmiszer és tisztítószer felajánlásokat, hogy a rászorulókat folyamatosan tudjuk az adományokkal segíteni.

Hétfő este 18:30-kor presbiteri ülés lesz a gyülekezeti teremben, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a presbiter testvéreket. A meghívó kiküldése tegnap este elektronikus levél formájában megtörtént.

Szerdán délelőtt 10:00-12:00-ig baba-mama körre várjuk a fiatal édesanyákat kisgyermekeikkel a hátsó terembe.

Szerda este a bibliaóra elmarad.

Pénteken 17.30-tól a kisifire várjuk szeretettel a 7. 8. osztályosokat, ahol rendhagyó alkalomként sütögetéssel, beszélgetéssel énekléssel játékokkal készülünk.

Szombaton az énekkari próba most kivételesen 15.30-tól, azaz délután fél négytől lesz a gyülekezeti teremben.

Mához egy hétre vasárnap reggel 9.30-tól imaközösségre várjuk a testvéreket a garázsba, 10:00-kor pedig istentiszteletre ide a templomba. Mindezzel egyidőben gyermekistentisztelet lesz az iskolások számára, valamint az óvodásoknak szintén 10:00-tól külön istentiszteletet tartunk a hátsó teremben. Várunk mindenkit szeretettel alkalmainkra!

Szomorú szívvel hirdetem, hogy a héten temetésre készülünk: április 26-án pénteken 16:00-kor veszünk végső búcsút a vácrátóti temetőben Cser Sándor férfitestvérünktől, aki 56 éves korában hunyt el. Nagyváradon élt. Isten adjon vigasztalást feleségének, gyermekének és családjának.

Ha az Úr is úgy akarja, idén május 12-re tervezzük a konfirmáció alkalmát,. Az ünnepi istentiszteleten szeretnénk köszönteni a kerek évfordulóval jubiláló konfirmáltakat, akik hamarosan megkapják az erre az alkalomra szóló meghívót. Kérjük, azokat a gyülekezeti tagokat, akik kerek évfordulóval ezelőtt konfirmáltak, de nem ebben a templomban, hogy jelezzék ezt lelkipásztorunknak, hogy egy meghívó átadásával őket is tudjuk köszönteni.

Az elmúlt vasárnap szolidaritás vasárnapja alkalmából gyülekezetünk perselypénzét elutaltuk egyházmegyénk két gyülekezetének megsegítésére. Köszönjük a testvérek adományát.

Szintén az elmúlt héten többen is ide szánták a templomudvarra erejüket, idejüket, hogy festésben, kerti munkában rész vegyenek. Isten áldja meg ideszánásukat a kedves testvéreknek!

Emlékharangokat hirdetek:

  • Április 22-én 12:05-kor Pittlik István emlékére szólalnak meg a harangok, aki 9 éve ment el a minden élők útján. Isten áldja meg az emlékező családok életét, és Ő adjon vigasztalást a gyászolóknak!

Az Úr legyen gyülekezetünknek továbbra is megtartó és megőrző Pásztora!

bottom of page