top of page

Pénzügyek

Gyülekezet számlaszáma: 66000035-10130782
Őrszentmiklósi Református Egyházközség (2162 Őrbottyán, Ady Endre u. 5.)

Adószám: 19829355-1-13

 

Kérjük, hogy aki adományát átutalással juttatja el gyülekezetünk számlaszámára, az a közlemény mezőbe a lentebb zárójelben lévő rövidítések közül a megfelelőt szíveskedjen megadni!

Gyülekezetünk önfenntartó (nem kap semmilyen állami támogatást), ez azt jelenti, hogy mind az ingatlanok (templom, parókia) üzemeltetéséhez, mind a lelkész fizetéséhez, mind a különböző alkalmak megtartásához szükséges anyagiakat a gyülekezeti tagok adják össze évről-évre. A 0066 technikai számra történő 1%-os felajánlásokat a Magyarországi Református egyház kapja, ezekből az egyház által fenntartott intézmények (kórházak, idős otthonok, iskolák) részesülnek.

Gyülekezetünk támogatásának többfajta módja létezik:

- Egyházfenntartói járulék fizetése /EFJ/

Az egyházfenntartói járulék kapcsán kérem vegyék figyelembe, hogy gyülekezetünk  
teljes mértékben önfenntartó! Kiadásainkat a tagok hozzájárulásaiból tudjuk fedezni. A Református Zsinat ajánlja, hogy aki teheti éves nettó jövedelmének 1%-át (ez havi nettó 100.000Ft esetén 12.000 Ft) ajánlja fel egyházfenntartói járulékként a gyülekezetében. Az egyházfenntartói járulékot befizetők részt vehetnek a különböző választásokon (lelkészválasztás, presbiterválasztás), illetve maguk is megválaszthatóvá válnak. Fontos, hogy adott évben december 30-ig történő befizetés esetén kerülhetünk be a választói névjegyzékbe.

- Adomány Isten dicsőségére /ID/

Ennél a formánál nincs meghatározott mérték. „Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert "a jókedvű adakozót szereti Isten” 2 Kor.9:7

- Céladományok /CA/

Céladományokat egy-egy meghirdetett cél érdekében gyűjtünk (Épület felújítás, más gyülekezetek támogatása, stb.)Ezúton köszönjük meg mindazoknak, akik a gyülekezet fenntartásából kiveszik a részüket! Kérdés esetén kérjük, forduljanak bizalommal lelkipásztorunkhoz vagy presbitereinkhez!

bottom of page