Vezetőség

Lelkipásztorunk, Szabó Gábor Ferenc

Budapesten született 1958-ban, általános iskolába Szokolyán járt, ahol édesapja volt a lelkész. Vácon érettségizett, majd a budapesti teológiára iratkozott be, ahol 1982-ben szerzett lelkészi diplomát. Azóta gyülekezeti lelkipásztorként dolgozik. Előző lelkipásztorunk, a már súlyos beteg Fekete Péter ajánlotta őt a gyülekezet figyelmébe, és halála után, 1996-ban hívtuk meg Őrbottyánba. Korábban Komlón, Jászkarajenő-Törtelen, Tabajdon szolgált. Felesége az őrbottyáni református egészségügyi gyermekotthonban dolgozik gyógypedagógiai asszisztensként, közben a szociális munkás diplomát is megszerezte a baptista teológián. Teológus volt Gábor, amikor éppen itt, egy őrbottyáni gyakorlaton Julikával megismerkedtek. Négy gyermeket neveltek fel csendesen, szerényen, szeretettel.
Több mint tíz éve él és dolgozik közöttünk, a gyülekezet elfogadta, és már ő is jól ismer mindannyiunkat. Amikor szükség volt rá, a gyermekotthonban is dolgozott lelkészként, megbízott vezetőként.


 

DSC_0550.jpg

Hivatásának lényegét Péter apostol szavaival foglalta össze: "A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt. A tudomány mellé mértékletességet, a mértékletesség mellé tűrést, a tűrés mellé kegyességet." -Első helyen álljon a hit, amely értelmet ad cselekedeteinknek, de tartsuk fontosnak a tudás megszerzését is, hogy amit teszünk, jó, hasznos és eredményes legyen. A szükségben sem csüggedjünk el, és gyakoroljuk minden ember iránt a testvéri szeretetet.

Gondnokunk, Lehoczky István

Lehoczky Istvánnak hívnak, megkeresztelésem óta ennek a gyülekezetnek vagyok a tagja. Feleségemmel, Anitával 4 gyermeket nevelünk. Végzettségemet tekintve villamosmérnök és közgazdász vagyok. Gyülekezetünkben 2000 óta látok el presbiteri szolgálatot. Emellett az iratterjesztéssel, ifivezetéssel és réteg alkalmak tartásával foglalkozom. 

Presbitereink

Leho_kicsi.jpg

A 2018. január 1-jén hivatalba lépő presbiterek:

presbiterek.jpg

Felső sor (balról jobbra):
Szabó Imre
Berényiné Hegyközi Katalin
Hrubos Mátyás
Kovács Gyula

 

Középső sor:
Csapó József
Csordás Ferenc (időközben lemondott)
Sziva Lászlóné (Szűcs Magdolna)
Hrubos Fanni
Izbéki Gábor
Balogh Ádám

 

Alsó sor:
Fekete Gábor
Lévai Dávid
Lehoczky István - gondnok
Szabó Gábor Ferenc - ref. lelkipásztor
Kovács Gyuláné sz. Som Teréz
Benkó Otília Judit

„A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy,hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.”

(Kol. 3 : 16)