top of page
Vezetőség

Lelkipásztoraink, Kovács Tamás és Kovácsné Gombos Tímea

A  megüresedett lelkészi állásra  körültekintő, gondos keresés után gyülekezetünk 2021.09.05.-én egyhangúlag Kovács Tamás dadi lelkipásztort választotta meg. A parókiára beköltözött lelkészcsalád folyamatosan átvesz minden igei, istentiszteleti, gyülekezeti szolgálatot, Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a  vasárnaponként 10 órakor kezdődő Istentiszteletre!

DSC_0509.JPG
DSC_0516.JPG

Gondnokunk, Lehoczky István

Lehoczky Istvánnak hívnak, megkeresztelésem óta ennek a gyülekezetnek vagyok a tagja. Feleségemmel, Anitával 4 gyermeket nevelünk. Végzettségemet tekintve villamosmérnök és közgazdász vagyok. Gyülekezetünkben 2000 óta látok el presbiteri szolgálatot. Emellett az iratterjesztéssel, ifivezetéssel és réteg alkalmak tartásával foglalkozom. 

Leho_kicsi.jpg

Presbitereink

A 2018. január 1-jén hivatalba lépő presbiterek:

presbiterek.jpg

Felső sor (balról jobbra):
Szabó Imre
Berényiné Hegyközi Katalin
Hrubos Mátyás
Kovács Gyula

 

Középső sor:
Csapó József
Csordás Ferenc (időközben lemondott)
Sziva Lászlóné (Szűcs Magdolna)
Hrubos Fanni (időközben lemondott)
Izbéki Gábor
Balogh Ádám

 

Alsó sor:
Fekete Gábor
Lévai Dávid
Lehoczky István - gondnok
Szabó Gábor Ferenc - ref. lelkipásztor
Kovács Gyuláné sz. Som Teréz
Benkó Otília Judit

„A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy,hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.”

(Kol. 3 : 16)

bottom of page